Prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków Aleksandra Kociałkowska prowadzi prezentację przy mównicy w sali konferencyjnej

Konferencja w Kaliningradzie 20.09.2019r.

Konferencja w Kaliningradzie 20.09.2019 r. W dniach 19-21.09.2019 r. odbyło się w Kaliningradzie spotkanie wszystkich partnerów Projektu CBCycle. Podczas odbywającejej się 20.09.2019 r. Konferencji Otwarciowej, w której obok reprezentantów EFOZ udział wzięli także eksperci reprezentujący naszą fundację, partnerzy projektu przedstawili główne założenia i planowane działania w projekcie. Prezentacja prezeski fundacji Aleksandry Kociałkowskiej spotkała się z…