Pomorskie EuroVelo10

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Natural and cultural heritage

 

Międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 10 to niewątpliwie jedna z najciekawszych tras tej części Europy. Prowadzi przez kraje basenu Morza Bałtyckiego i często nazywany jest Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim.
W regionie pomorskim prowadzi wzdłuż Bałtyku począwszy od Ustki przez Łebę, Puck, Trójmiasto, aż do wschodniej granicy województwa pomorskiego.

Przebieg EuroVelo 10 w województwie pomorskim pokrywa się z drugą międzynarodową trasą rowerową EuroVelo 13, zwaną Szlakiem Żelaznej Kurtyny. Upamiętnia ona dawną granicę tzw. Bloku Wschodniego. Na drodze spotkamy zatem oznakowanie obejmujące obie trasy.

 

Z naszego przewodnika dowiesz się:

1) jak dokładnie przebiega szlak rowerowy pomorskie EuroVelo 10,
2) poznasz najważniejsze miejsca Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego na szlaku i w bliskiej okolicy,
3) znajdziesz również miejsca odpoczynku i serwisu dla rowerzystów POI.

 

Serdecznie zapraszamy do pobrania pełnego przewodnika w formie PDF oraz do lektury!

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Logotyp Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków, Nazwa fundacji a poniżej schematyczny rysunek zabytkowej bramy

Pomorskie EuroVelo10

dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

natural and cultural heritage

CBСycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego.
(Cross-border cycle routes for sustainable development
and preservation of cultural heritage)

Strona 1

Opracowanie / Development

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków

 

Współpraca / cooperation

Departament Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Zdjęcia / Photos

1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego -Departament Turystyki
2. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
3. Archiwum Muzeum Ziemi Puckiej
4. Gmina Władysławowo – Konrad Kędzior, Jakub Groenwald
5. Nadmorski Park Krajobrazowy

 

Strona 2

„CBСycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Strona 3

Międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 10 to niewątpliwie jedna z najciekawszych tras tej części Europy. Prowadzi przez kraje basenu Morza Bałtyckiego i często nazywany jest Nadmorskim Szlakiem Hanzeatyckim. W regionie pomorskim prowadzi wzdłuż Bałtyku począwszy od Ustki przez Łebę, Puck, Trójmiasto aż do wschodniej granicy województwa pomorskiego.
Przebieg EuroVelo 10 w województwie pomorskim pokrywa się z drugą międzynarodową trasą rowerową EuroVelo 13, zwaną Szlakiem Żelaznej Kurtyny. Upamiętnia ona dawną granicę tzw. Bloku Wschodniego. Na drodze spotkamy zatem oznakowanie obejmujące obie trasy.

The EuroVelo 10 international bicycle route is undoubtedly one of the most interesting routes in this part of Europe. It takes you through countries of the Baltic Sea basin and is often called The Coastal Hanseatic Trail. In the Pomorskie region it runs along Baltic Sea, starting from Ustka, through Łeba, Puck, and the Tri-City up to the eastern border of the Pomorskie Voivodeship.
The course of EuroVelo 10 in the Pomorskie Voivodeship coincides in the latter with the international cycling route EuroVelo 13, known as the The Iron Curtain. It commemorates the former border of the so-called Block Eastern. On the road, we will therefore find a marking that covers both routes.

Strona 4

Pomorskie EuroVelo 10/13

ETAP I
USTKA – GDYNIA
200 km

Odcinek EuroVelo 10 Ustka – Gdynia zaczyna się w Ustce, znanej jako miasto portowe, a kończy się na granicy miasta Gdynia. Wartymi uwagami atrakcjami są m.in.. zespoły pałacowo-parkowe w Krokowej, Kłaninie i Pucku oraz usytuowane wzdłuż nadmorskiego wybrzeża latarnie morskie. Atrakcyjności tego odcinka EuroVelo 10 dopełnia również długi fragment przebiegający przez malownicze tereny wzdłuż Zatoki Puckiej.

The EuroVelo 10 Ustka – Gdynia section begins in Ustka, known as the port city, and ends at the border of Gdynia city. Noteworthy attractions are, among others palace and park complexes in Krokowa, Kłanin and Puck, as well as lighthouses situated along the coast. The attractiveness of this section of EuroVelo 10 is complemented by a long section running through the picturesque areas along the Bay of Puck.

 

Punkty na trasie / Waypoints on the route:

Ustka – Poddąbie – Dębina Rowy – Retowo – Gardna Wielka – Smołdzino – Główczyce – Izbica Gać – Łeba – Sarbsk – Lubiatowo – Białogóra – Dębki – Karwieńskie Błota Sławoszyno – Kłanino – Radoszewo – Starzyński Dwór – Łebcz – Gnieżdżewo – Swarzewo – Puck – Rzucewo – Mechelinki – Gdynia

 

-https://pomorskie.travel/eurovelo/

-https://efoz.org.pl

Strona 5

Obiekty dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Objects of cultural and natural heritage

 

1. Bunkry baterii Blüchera po zachodniej stronie portu w Ustce obecnie „Park Spotkań z Historią”.
Blücher’s battery bunkers on the west side of the port in Ustka, currently the „History Meeting Park”.
2. Latarnia Morska u Ustce / Ustka Lighthouse.
3. Układ urbanistyczny dawnej rybackiej osady w Ustce wraz z zabudową uzdrowiskową z XIX i pocz. XX wieku.
Urban layout of former fishing village in Ustka together with resort architecture from the 19th and early 20th centuries.
4. Zagroda Albrechta w Swołowie obecnie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza „Kraina w kratę”. Albrecht’s homestead in Swołów, currently Museum of Folk Culture of Pomerania „Checkered Land”.
5. Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, obecnie Muzeum Pomorza Środkowegow Słupsku. Pomeranian Dukes’ Castle in Słupsk, currently Museum of Middle Pomerania in Słupsk.
6. Zespół latarni morskiej z osadą latarników w Człopinie.
Lighthouse complex with the lighthouse keepers’ settlement in Czołpin.
7. Rezerwat biosfery UNESCO – Słowiński Park Narodowy.
UNESCO Biosphere Reserve – Słowiński National Park.
8. Budownictwo zagrodowe Słowińców w Klukach obecnie skansen i Muzeum Wsi Słowińskiej. Farm construction of the Slovincians in Kluki, currently an open-air museum and Museum of the Slovinian Village.
9. Tajny niemiecki poligon doświadczalny, obecnie Muzeum Wyrzutni Rakiet w granicach miasta Łeby.
A secret German testing ground, currently Rocket Launcher Museum within the city boarders of Łeba.
10. Zespół pałacowo-parkowy w Krokowej / Palace and park complex in Krokowa.
11. Zespół pałacowo-parkowy w Kłaninie / Palace and park complex in Kłanin.
12. Kościół parafialny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku / Parish church of St. Apostles Peter and Paul in Puck
13. Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem w Rzucewie / Palace and park complex with a farm in Rzucewo.

Strona 6

  EuroVelo 10: Etap 1 Ustka – Gdynia

Bunkry baterii Blüchera po zachodniej stronie portu w Ustce obecnie „Park Spotkań z Historią”
Blücher’s battery bunkers on the west side of the port in Ustka, now the „History Meeting Park”

ADRES:
Ustka
Bohaterów Westerplatte 40

 

WWW:

http://bunkryustka.pl/muzeum-w-bunkrach/

 

GPS:

54.5870263417826
16.84874886288239

Wybudowany w 1937 r. kompleks fortyfikacji połączonych ze sobą siecią podziemnych tuneli stanowił część niedokończonej militarnej twierdzy, która miała odegrać ważną rolę podczas II Wojny Światowej. Jej kluczowym obiektem była Bateria Blüchera – dwukondygnacyjny, najdalej na wschód wysunięty element Wału Pomorskiego. Wyposażony w działo kalibru 105 mm bunkier składał się m.in. ze stanowiska dowodzenia, pomieszczeń dla załogi, ubikacji oraz trzech samodzielnych stanowisk ogniowychdla dział o wadze 7,5 ton. Fortyfikacja, pomimo upływu lat, zachowała się w dobrym stanie i od 2012 stanowi siedzibę interaktywnego muzeum Park Historii Twierdza Ustka.
Ciekawostka: Zwiedzający Muzeum mają okazję w wirtualnych przymierzalniach przebrać się w dowolny wojskowy strój z czasów II Wojny Światowej oraz mogą przeżyć symulację ataku gazu bojowego i bombardowania. W sezonie letnim na terenie Muzeum organizowane są kiermasze militarne.

Built in 1937, the complex of fortifications connected with each other by a network of underground tunnels was a part of an unfinished military fortress that was to play an important role during World War II. Its key object was the Blücher’s Battery-a two-story, easternmost element of the Pomeranian Wall.

Equipped with a 105 mm caliber gun, the bunker consisted, among others, of a command post, crew quarters, toilets and three independent firing positions for guns weighing 7.5 tons. Despite passage of time, the fortification has been preserved in a good condition and since 2012 an interactive museum of Ustka Fortress History Park is located there.
Interesting fact: Visitors to the Museum have an opportunity to change into any military outfit from World War II in virtual fitting rooms and experience a simulation of a combat gas attack and bombing. In summer season, the Museum organizes military fairs.

Strona 7

  EuroVelo 10: Etap 1 Ustka – Gdynia

Latarnia Morska w Ustce
The lighthouse in Ustka

ADRES:
Ustka
ul. Marynarki Polskiej 1

 

WWW:

https://ustkaport.pl/

 

GPS:

54.58820504230472
16.855308077133905

Wybudowana w 1892 roku latarnia morska jest usytuowana u ujścia rzeki Słupi. Obiekt ten składa się z ośmiokątnej wieży oraz przylegającego do niej budynku latarników. Od 2010 roku latarnia działa automatycznie – wówczas też służbę zakończył ostatni z usteckich latarników. Czterokondygnacyjna bryła wieży charakteryzuje się niezliczoną ilością gzymsów i daszków, a na jej szczyt prowadzą betonowe oraz metalowe schodki. Wpisany w 1993 roku do rejestru zabytków obiekt stanowi znakomity punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta, port oraz morze. Zwiedzający mają także okazję zapoznać się z rozwojem laternictwa oraz historią samego obiektu.
Ciekawostka: Po zakończeniu II wojny światowej obiekt w latach 1945 – 1946 nosił nazwę latarni morskiej Postomino. Z początkiem 1947 roku przywrócono jednak jego historyczną nazwę – latarnia „Ustka”.

Built in 1892, the lighthouse is situated at the mouth of the Słupia River. The building consists of an octagonal tower and a lighthouse keeper’s house attached to it. Since 2010, the lighthouse has been operating automatically – it was also the end of service of the last lighthouse keeper in Ustka.

What is characteristic to this four-storey shape tower are the countless cornices and canopies; concrete and metal steps lead to its top. Entered in the register of monuments in 1993, the building is an excellent viewpoint from which the panorama of the city, the port and the sea can be admired. Visitors also have an opportunity to learn about development of the lighthouse and history of the building itself.
Interesting fact: After the end of World War II, in the years 1945-1946, the object was called the Postomino lighthouse. However, at the beginning of 1947, its historical name was restored – the „Ustka” lighthouse.

Strona 8