Europejska Fundacja Ochrony Zabytków została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 11 września 1992 roku w Gdańsku.

Celami Fundacji są:

1) ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów zabytkowych
2) popieranie działań mających na celu rewaloryzację zabytków
3) współpraca z międzynarodowymi organizacjami ochrony zabytków

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie prac badawczych i studiów z zakresu konserwacji i adaptacji obiektów
zabytkowych
2) przejmowanie na własność obiektów zabytkowych, ich remont i adaptację,
3) inicjowanie pomocy finansowej i prawnej dla osób prawnych lub fizycznych pracujących
nad odbudową, rewaloryzacją lub zagospodarowaniem obiektów zabytkowych,
4) organizowanie oraz finansowanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń dotyczących
ochrony zabytków,
5) przyznawanie nagród i stypendiów,
6) prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej.

Logo EFOZ

Logotyp Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków, Nazwa fundacji a poniżej schematyczny rysunek zabytkowej bramy