W dniach 7-8 października 2021 roku odbyła się konferencja inauguracyjna projektu STUDKANT: „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony.“ Formuła konferencji była hybrydowa. Uczestniczyli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, regionalnych władz konserwatorskich, przedstawiciele uczelni, organizacji i firm turystycznych w rejonie transgranicznym, a także mieszkańcy obszarów transgranicznych objętych projektem. Trzydziestu uczestników w sali konferencyjnej w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto w Gdańsku i ponad pięćdziesiąt osób w sali w Swietłogorsku w formie hybrydowej miało okazję zapoznać się wystąpieniami uczestników, w tym Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, z działaniami w projekcie, poznać historię i planowane rezultaty rewaloryzacji dwóch obiektów zabytkowych uzyskujących nowe bardzo ważne funkcje dla lokalnej i transgranicznej społeczności.

Podczas wydarzenia na tle licznych wystąpień na szczególną uwagę zasłużyła prezentacja dotycząca historii Dworu Studzienka którą zaprezentowała Prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków Pani Aleksandra Kociałkowska.

W dniu 8 października 2021 konferencja przyjęła formę Dnia Otwartego Dworu Studzienka, podczas którego Koordynator lokalny oprowadzała uczestników po terenie Studzienki opowiadając o szczegółach architektonicznych i historycznych Dworu. Podczas lunchu i przerwy kawowej nawiązały się pomiędzy uczestnikami liczne dyskusje i rozmowy dotyczące przeszłości i przyszłości Dworu Studzienka i jego roli w dalszym rozwoju działalności fundacji.

Prezentacja „Dwór Studzienka w oczekiwaniu na drugie życie”

 

Konferencja miała formę hybrydową

 

Zaproszeni goście

 

Dzień otwarty Dworu Studzienka

 

Fot. Wiesław Malicki