Schematyczny rysunek Gdańskiego Dworku. Poniżej napis Gdańskie Dwory.        

Z mapą w ręku trzeba była odnaleźć 10 punktów kontrolnych i wykonać jak najlepiej zadania teoretyczne i sprawnościowe. Punktualnie o godzinie 9.00 rano sprzed Gimnazjum 26 im. Jana III Sobieskiego wystartowała pierwsza drużyna.

 

Pierwszy punkt w Dworze Studzienka i od razu sprawdzian: czy potrafimy prawidłowo dopasować nazwy dworów do ich zdjęć i odbić precyzyjnie piłeczkę pingpongową.Ogród Notariusza Piotra Jakuba Lisa – jednego ze sponsorów nagród – to następny przystanek. Tu trzeba było wykazać się znajomością elementów architektonicznych typowych dla dworów polskich. W parku Królewskiej Doliny na kolejnych punktach pytania dotyczyły dworów przy ul. Polanki i zabudowań dworskich. O wiele trudniejsze było przenoszenie łokciami woreczków z piaskiem, celne rzuty piłką do obręczy czy bieganie na czas z drugą osobą trzymając się pod łokcie.„Koło fortuny” przy tzw. Ślimaku dawało szansę na zwiększenie ilości punktów o ile znało się zwyczaje, potrawy, zabawy dworskie z XVIII wieku. Jeżeli nie, to można było nadrobić punkty skacząc „akrobatycznie” w gumę.Pytania na ostatnim punkcie kontrolnym na terenie Gimnazjum dotyczyły ochrony i opieki nad zabytkami, po których rzuty rzutkami do tarczy były już tylko wspaniałą zabawą. Zwyciężyła drużyna Piotra Bryksy. Drugie miejsce zajęła rodzina Roberta Życha, a trzecie miejsce Bartłomiej Sawicki z córkami.  – Zapleść warkocz to było najtrudniejsze zadanie dla Taty – stwierdził małoletni uczestnik zwycięskiej drużyny. – Z dopasowaniem strojów do epoki i ich nazwaniem jakoś sobie poradziliśmy.Najważniejsza była oczywiście gra miejska, ale były też inne atrakcje. Na boisku szkolnym otwarto wystawę fotograficzną prezentującą gdańskie dwory opisane w specjalnie wydanej ulotce. Karczma z daniami z XVIII wieku serwowała kapustę z wędzoną słoninką i kiełbasę na „wereszczaka”, czyli pokrojoną w talarki z sosem cebulowym, którą jadano łyżką w myśl powiedzenia „Za króla Sasa , łyżką kiełbasa”.

 

Dzięki współpracy ze Szkołą Muzyczną II Stopnia we Wrzeszczu w koncercie „Na Różne Tony” wystąpiła wiolonczelistka Sandra Żelazna oraz duet puzonowy Adam Jankowski i Jan Sobczak z muzyką dawną XVIII w. W konkursie muzycznym „ Mam talent” zwyciężył duet: Basia Bobowska i Ania Sawicz, a II miejsce ex aequo Julia Piotrowska i Dagmara Mika wszyscy z Gimnazjum 26.

 

Koordynator  Gry Marzena Zakrzewska  podsumowując punktację , stwierdziła iż wyniki świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu uczestników.Na zakończenie Liliana Gdowska Dyrektor Gimnazjum 26 podziękowała wszystkim , którzy brali udział w przygotowaniach i przeprowadzeniu wydarzenia zakończonego sukcesem.

Inicjator i pomysłodawca gry miejskiej Aleksandra Kociałkowska prezes zarządu Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków, zaprosiła na kolejną ósmą grę miejską w przyszłym roku.Podkreśliła iż dzięki partnerstwu z Gimnazjum 26, zaangażowaniu wolontariuszy, młodzieży i nauczycieli impreza ta ma tak wysoki poziom, cieszy się z roku na rok coraz to większą popularnością i uznaniem, aktywizuje do poszerzenia wiedzy o dziedzictwie kulturowym Gdańska a przede wszystkim jest niekonwencjonalnym spędzeniem czasu na łonie przyrody w samym centrum Wrzeszcza.