Projekt  zatwierdzony do realizacji w latach 2007-2009 dofinansowany z TACIS nr.2007/140-475. Fundacja jako partner projektu opracowała „Strategię ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego rejonu Zalewu Wiślanego na lata 2009 – 2018” część I.

Projekt  zatwierdzony do realizacji w latach 2007-2009 dofinansowany z TACIS.  W czerwcu 2009r. eksperci Fundacji wzięli udział w trzydniowej  konferencji „Wspólna Strategia” . Uzgodniono i podpisano razem z władzami Obwodu Kaliningradzkiego Memorandum dot. przyjęcia  Wspólnej Strategii wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju obszaru transgranicznego Zalewu Wiślanego i Zalewu Kurońskiego.