Celem projektu było nawiązanie współpracy transgranicznej instytucji samorządowych (szkół) miasta Guriewska, miasta Mogilewa i miasta Gdańska, dotyczącej identyfikacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego występującego na terenie obszaru objętego działaniem projektu oraz opracowanie innowacyjnej koncepcji jego wykorzystania w miejskiej ekoturystyce.

Projekt realizowany był w partnerstwie  z  Gdańską Fundacją Wody, Gimnazjum nr 26 w Gdańsku, Gimnazjum nr 2 w Guriewsku, Administracją Miasta Guriewska, Gimnazjum nr 2 i nr 3 w Mogilewie, w 2010 roku.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia w Mogilewie, Guriewsku i Gdańsku z zakresu poznania i ochrony dawno zapomnianego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tych miast. Zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa Międzynarodowe Warsztaty Ekoturystyczne, dwie Ekologiczne Gry Miejskie w Gdańsku i Guriewsku, Powstały dwa filmy o tych wydarzeniach oraz wydano folder dokumentujący Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Gdańska, Mogilewa i Guriewska. w j.polskim,j.rosyjskim i języku angielskim. Podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 26 w Gdańsku a Gimnazjum nr 3 w Mogilewie.

Projekt został zrealizowany , osiągnięto założone wskaźniki