Otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowią cenne pod względem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tereny zielone w Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Tereny te o powierzchni 130ha w planie zagospodarowania przestrzennego to lasy komunalne, w skład których wchodzi między innymi teren Parku Królewskiej Doliny, teren dawnego majątku rycerskiego Studzienka (Heiligenbrunn) oraz teren byłego Parku Jaśkowej Doliny, z którego w latach 1832 -1945 Gdańszczanie byli bardzo dumni. Nic więc dziwnego, że na pamiątkę odwiedzin parku przez członków pruskiej rodziny królewskiej nadawano ich imieniem nazwy wzniesieniom, a po drugiej stronie zasłużonym odkrywcom. Na tych terenach mieści się również niewielka żydowska nekropolia z połowy XVIII w. Bije tu też owiane legendą źródło w wyniku unikalnego, naturalnego wypiętrzenia warstw trzeciorzędowych na powierzchnię ziemi. Według badań archeologicznych teren wokół zachowanego Dworu Studzienka był odwiedzany już w epoce wczesnego żelaza. Podczas pobytu w Gdańsku w 1616 roku holenderski malarz A.Waterloo zachwycił się przyrodą Heiligenbrunn i uwiecznił ja na swoich szkicach .Według pamiętników podróżników z XVII wieku Martona Csombora czy Petera Munde miejsce to było tłumnie odwiedzane przez Gdańszczan dla dobrego „jadła, napitków i muzyki” na przyrodzie.

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków podjęła więc od 2010 roku działania dotyczące zaznajomienia mieszkańców Wrzeszcza z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym tego terenu – Jaśkowego Lasu. Przeprowadziła badanie ankietowe mające charakter sondażu społecznego aby dowiedzieć się jakie są postawy mieszkańców wobec Jaśkowego Lasu, co o nim wiedzą, jakie podejmują działania proekologiczne i jaka jest świadomość istniejących regulacji prawnych dotyczących korzystania z publicznych terenów zielonych. Okazało się, że Jaśkowy Las odbierany przez większość jako las miejski odgrywa istotną rolę w spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców nie tylko Górnego Wrzeszcza. Odwiedzają go głównie aby spacerować na świeżym powietrzu z rodziną, z psem, a nawet samotnie. Zatem jest im potrzebny i ponad połowa chciałaby aby teren ten dostosowany był do spacerów „nordic walking”, jazdy na rowerze, rekreacji w tym miejsce na grilla, wieżę widokową czy zabawę z dziećmi. Większość deklaruje zainteresowanie rozwinięciem swojej wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych i kulturowych tego terenu, jak i potencjalnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska i ekologii. W 2013r. w gronie ekspertów przygotowano oraz przeprowadzono Debatę Ekspertów na temat „Polityka miasta Gdańska wobec terenów zielonych na przykładzie Jaśkowego Lasu we Wrzeszczu”. Między innymi zaproponowano aby utworzyć na terenie Jaśkowego Lasu Park Kulturowy, jak również stwierdzono, iż istnieje potrzeba aktywizacji wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży, w realizację projektów rewitalizacji i ochrony terenów zielonych.

W 2014 roku bieżącym roku opracowano założenia oraz harmonogram projektu utworzenia Parku Kulturowego w celu ochrony Jaśkowego Lasu. Podczas Debaty Ekspertów zaakceptowano tę propozycję i przyjęto dalszy plan działań. Inicjatywę utworzenia Parku Kulturowego poddano również pod społeczny osąd w ankiecie podczas targów Czas na Młodzież otrzymując wszystkie odpowiedzi na tak .

Z drugiej strony podczas corocznego działania Sprzątania Jaśkowego Lasu widoczna jest inna postawa mieszkańców wobec terenów zielonych i ekologii. Nagminne wyrzucanie śmieci i wywożenie gruzu do lasu, niszczenie zieleni, degradacja skarp, niszczenie i tak już nielicznych elementów architektury parkowej, Wypuszczanie agresywnych psów bez smyczy i kagańca stwarzając tym samym zagrożenie dla innych użytkowników terenu.

Plakat promujący Piątą ekologiczną Grę Miejską

Dlatego problem kształtowania postaw ekologicznych i znajomości obowiązku mieszkańców w zakresie utrzymania czystości w przestrzeni miejskiej jest cały czas bardzo aktualny. Wszystkie formy edukacji ekologicznej takie jak: „Rodzinna Ekologiczna Gra Miejska”, „Wybory Psiej Piękności”, służą temu celowi oraz utrwaleniu zasad dbania o przyrodę i ekologię.

Logotyp Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków, Nazwa fundacji a poniżej schematyczny rysunek zabytkowej bramy
Herb Miasta Gdańska , poniżej informacja o dofinansowaniu ze środków Miasta Gdańsk
Logotyp Gimnazjum nr 26 w Gdańsku. Podobizna Jana Trzeciego Sobieskiego.