Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  na promocję dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. Fundacja wygrała konkurs i zrealizowała do 31.12 2006r. zadanie promocyjno-informacyjne dotyczące dobrych praktyk wdrażania funduszy strukturalnych na miejskich terenach zdegradowanych.

Publikacje projektu:

Informator – „Dobre praktyki wdrażania funduszy strukturalnych na zdegradowanych obszarach miejskich”

 

Poradnik „Jak sięgać po Gwiazdy ?”
Poradnik dla beneficjentów z miejskich obszarów zdegradowanych wdrażających fundusze strukturalne.