„CBCycle to akronim naszego projektu „Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego”. Prawie rok temu został on przedstawiony podczas Wydarzenia Rocznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w Mikołajkach.

logotypy "Poland-Russia", "CBC Cycle", Unia Eruopejska"

 

Partnerem wiodącym jest Ministerstwo Kultury i Turystyki Rządu Obwodu Kaliningradzkiego . Polscy partnerzy to Europejska Fundacja Ochrony Zabytków reprezentująca województwo pomorskie i Departament Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego . Celem projektu  jest zwiększenie dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez budowę nowej trasy ścieżki rowerowej EuroVelo10 w Gminach Miejskich Swietłogorsk, Pionierskij i Zielenogradsk  będących również partnerami projektu.”