Projekt zrealizowany w 2007r. ramach Programu Sąsiedztwa Polska, Litwa i Obwód Kaliningradzki Rosyjskiej Federacji.

Ze względu na duże zainteresowanie publikacją będącą rezultatem projektu pt. „Problemy konserwacji i badań zabytków architektury”, Zarząd Fundacji podjął decyzję o dodatkowym wydrukowaniu 200 kompl. publikacji w j.rosyjskim i j.polskim finansując koszty wydruku (koszty niekwalifikowalne projektu ). W miesiącu maju  Fundacja zorganizowała prezentację publikacji dla kadry naukowej, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Publikacja została oceniona bardzo wysoko przez stronę rosyjską, gdyż opracowań w j.rosyjskim o tej tematyce praktycznie nie ma na  rynku wydawniczym w Obwodzie Kaliningradzkim.

Prezes Zarządu Aleksandra Kociałkowska została zaproszona jako ekspert przez Kaliningradzki Państwowy College Urbanistyczny do realizacji projektu szkoleniowego dla kadry firm budowlanych realizujących prace przy obiektach zabytkowych