Dnia 31 Stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie on-line Zespołu Zarządzającego Projektem STUDKANT: „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

  W spotkaniu wzięło udział 14 osób, w tym 4 osobowy zespół zarządzający fundacji EFOZ – partnera B1 projektu. Przedstawiciele partnerów omówili zrealizowane dotychczas działania Lokalny Koordynator B1 Aleksandra Kociałkowska przedstawiła aktualny stan realizacji rewaloryzacji Dworu Studzienka wskazując na możliwości rozwiązania powstałych problemów wynikających z pandemii i inflacji. W ramach przyjętego harmonogramu działań uzgodniono spotkanie on-line zespołu organizacyjnego Transgranicznej Rady Konserwatorskiej na dzień 15.02.2022.

  Omówiono działania promocyjne i wytyczne do sporządzenia pierwszego , półrocznego Krótkiego Raportu Opisowego.