Pierwsze Spotkanie Partnerów w Olsztynie w dniu 24.07.2019 r.
Pierwsze dokumenty i pierwsza wymiana doświadczeń . Trasę rowerową Green Velo zrealizowaną w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przedstawili przedstawiciele Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Możliwość wymiany cennych doświadczeń to olbrzymia zaleta programów współpracy transgranicznej.

 

Logotypy programu, projektu i flaga Unii Europejskiej. Informacja o dofinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej oraz zastrzeżenie odpowiedzialności za treść.