Nasza strona www.efoz.org.pl posiada opcję dostosowania na potrzeby osób niedowidzących.
Udało się to dzięki projektowi „CBCycle: Crossborder cycle routes for promotion and sustainable use of cultural heritage” współfinansowanemu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Logo współfinansowane przez UE