Partnerem wiodącym było Ministerstwo Kultury, Sportu i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Fundacja w projekcie zaprezentowała polskie opracowania i  doświadczenia związane z problemem izolacji zewnętrznych ceglanych ścian obiektów zabytkowych w celu dostosowania do nowych norm energetycznych.