Europejska Fundacja Ochrony Zabytków 
została ustanowiona w dniu 11 września 1992 roku w Gdańsku.

CELAMI FUNDACJI SĄ:

 

  • ochrona, rewaloryzacja i zagospodarowanie obiektów zabytkowych

  • popieranie działań mających na celu rewaloryzację zabytków

  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami ochrony zabytków

Dwór Studzienka w otoczeniu drzew
OGŁOSZENIA
AKTUALNOŚCI
PROJEKTY