Projekt zatwierdzony do realizacji w latach 2012 – 2015 w ramach programu LT-PL-RU.

Dotyczył m.in. rekonstrukcji grodziska Prusów na Mierzei Kurońskiej.

 

Newsletter:

 

      

 

Realizacja Projektu: