Projekt „Rewitalizacja założeń zamkowych i dworskich jako obiektów dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury na terenach podmiejskich w rejonie Morza Bałtyckiego” (wersja skrócona: „Zamki przyszłości”) był inicjatywą Fundacji Rozwoju Kultury, Historii i Zieleni Zabytkowej Łotwy w ramach Programu INTERREG III B – Rejon Morza Bałtyckiego. W Projekcie wzięło udział 20 partnerów z 8 krajów: Łotwy, Niemiec, Litwy, Polski, Rosji, Białorusi, Estonii i Finlandii. Realizacja projektu  okres od lutego 2005 – do stycznia 2007.