Projekt realizowany w 2007r. ramach Programu Sąsiedztwa Polska, Litwa i Obwód Kaliningradzki Rosyjskiej Federacji.

Na podstawie przyjętej w ramach w/w projektu inicjatywy powołania Europejskiego Centrum Ochrony Dziedzictwa Kulturowego  (akronim  ECODEK )  Fundacja  przystąpiła do opracowania zasad jego realizacji. Opracowano projekt utworzenia platformy internetowej ECODEK  w celu wymiany doświadczeń, wiedzy, pomocy a przede wszystkim skupienia organizacji pozarządowych  prowadzących działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowano do złożenia w programie Partnerstwo Transgraniczne  dofinansowane z funduszy MSZ i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.