W dniach 03-04 Czerwca 2022r. odbyła się wizyta studyjna w Lidzbarku Warmińskim w ramach projektu „CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

 

I Forum Rowerowe na Warmii i Mazurach
Forum – wydarzenie towarzyszące Wizycie Studyjnej zorganizowanej w ramach projektu CBCycle , było okazją do promocji i popularyzacji turystyki rowerowej oraz jej dostępności na obszarze województwa pomorskiego. Dzięki szerokiej reprezentacji różnych środowisk była możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji nowych trendów oraz krajowych i regionalnych planów strategicznych. W podsumowaniu organizatorzy poinformowali o kontynuacji w następnych latach Forum podczas Międzynarodowego Dnia Roweru.

Sala konferencyjna wypełniona słuchaczami

Prezentacja dokonań Marty Chełkowskiej Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dotycząca dokonań i strategii rozwoju tras rowerowych wzbudziła duże zainteresowanie i uznanie wśród uczestników Forum.

Przed ekranem z prezentacja przemawia Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jolanta Piotrowska Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główny punkt programu Wizyty Studyjnej !
Rajd rowerowy po trasie Green Velo Lidzbark Warmiński –Stoczek Klasztorny w Międzynarodowym Dniu Roweru okazał się wspaniałą formą promocji tras rowerowych województwa warmińsko mazurskiego. Ponad 50 przedstawicieli środowisk zajmujących się rozwojem i promocją turystyki rowerowej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym przejechało nie łatwą szutrową trasą rowerową. Piękna pogoda, przyroda i spotkanie z dziedzictwem kulturowym w Stoczku Klasztornym zapewniły niezapomniane wrażenia.

Uczestnicy rajdu rowerowego pozują do zdjęcia wraz ze swoimi jednośladami

Uczestnicy rajdu rowerowego w ramach wizyty sudyjnej

Grupa rowerzystów jedzie drogą

Przejazdowi towrzyszyła wspaniała pogoda

Uczestnicy rajdu pozują na mecie w Stoczku Klasztornym

Meta rajdu znajdowała sie w Stoczku Klasztornym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy Wizyty Studyjnej dołożyli wszelkich starań aby w ciągu dwóch dni zaprezentować dziedzictwo kulturowe trasy Euro Velo wokół Lidzbarka Warmińskiego. Zwiedzanie klasztoru z koncertem organowym w Stoczku Klasztornym, Gra Zamkowa w Zamku Górnym Biskupów Warmińskich, spacer z przewodnikiem po mieście oraz wizyta w muzeum regionalnym i siedzibie stowarzyszeń zajmujących się kulturą i edukacją w zabytkowym dworcu kolejowym. Na dziedzictwo przyrodnicze w dolinie rzeki Symsarny i tężnie solankowe, decydujące o uzdrowiskowym charakterze miasta zabrakło niestety czasu. Pożegnaliśmy się za to w Warmińskich Termach, życząc wszystkim uczestnikom sukcesów w dalszym budowaniu tras rowerowych dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Stoczek Klasztorny

Stoczek Klasztorny

Grupa uczestników Study Tour zwiedza Zamek w Lidzbarku Warmińsim

Zwiedzanie dziedzictwa kulturowego – Zamek Biskupów Warmińskich

Prezentacja czepców Warmińskich

Prezentacja czepców Warmińskich

Termy Warmińskie

Termy Warmińskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo współfinansowane przez UE