Projekt otrzymał dofinansowanie z programu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię  ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z listy rezerwowej został zatwierdzony do realizacji w 2011r.

Celem projektu było wsparcie współpracy transgranicznej między rejonami Gdańska i Guriewska, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie wspólnych projektów inwestycyjnych o charakterze transgranicznym.

Partnerami projektu byli :Administracja Miasta Guriewska, Obwód Kaliningradzki RFAdministracja Samorządu Rejonu Guriewska, Obwód Kaliningradzki RFNorwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art. (tłum. Norweski Uniwersytet Technologii i Nauki, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych)Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment  (tłum. Stowarzyszenie  Konserwatorów Zabytków) – Limoges, FrancjaGesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V. (tłum. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków) – Fulda, Niemcy oraz EFOZ jako Partner Wiodący projektu.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia i warsztaty dot. wdrażania procedury FIDIC i PRAG. Wydano podręcznik „Problemy przygotowania transgranicznych projektów inwestycyjnych”

Projekt został zrealizowany , osiągnięto założone wskaźniki, rozliczono bez uwag.