Grupa dziesięciu osób jedzie na rowerach ścieżką rowerową, w tle budynki mieszkalne.

Europejski Dzień Współpracy świętowano na ścieżce rowerowej CBCycle

W dniu 27 września 2021 roku odbył się przejazd rowerowy celebrujący Europejski Dzień Współpracy – na trasach powstałych w wyniku projektu „CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego” . Organizatorem wydarzenia było Kaliningradzkie biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Uczestniczyli m.in. Ambasador Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej Markus…

Uczestnicy rajdu na rowerach wyruszają z pod baneru z napisem start.

Pierwsze 20km trasy rowerowej CBCycle zostało poddane próbie rowerzystów

Jedenastego września 2021 roku odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 wraz z Oddziałem WST w Kaliningradzie z okazji 10-lecia Europejskiego Dnia Współpracy. Około 60 uczestników – w tym miłośnicy turystyki rowerowej z Obwodu Kaliningradzkiego – przemierzyło 20 km odcinek trasy rowerowej powstałej dzięki implementacji projektu „CBCycle: Transgraniczne…

Zrzut ekranu z programu do videokonferencji. Uczestnicy spotkania roboczego w Kaliningradzie.

Spotkanie robocze partnerów projektu CBCyle w Kaliningradzie

Na początku grudnia 2021 roku odbyło się ostatnie spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu CBCycle , niestety z powodu pandemii w formule hybrydowej. W pierwszej części podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu – budowę II etapu ścieżki rowerowej. Zaplanowano działania na 2022 rok. Bardzo istotną sprawą było dostosowanie harmonogramu i możliwości wykonania zaplanowanych aktywności z uwzględnieniem przedłużającego się…

Prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków Aleksandra Kociałkowska prowadzi prezentację przy mównicy w sali konferencyjnej

Konferencja w Kaliningradzie 20.09.2019r.

Konferencja w Kaliningradzie 20.09.2019 r. W dniach 19-21.09.2019 r. odbyło się w Kaliningradzie spotkanie wszystkich partnerów Projektu CBCycle. Podczas odbywającejej się 20.09.2019 r. Konferencji Otwarciowej, w której obok reprezentantów EFOZ udział wzięli także eksperci reprezentujący naszą fundację, partnerzy projektu przedstawili główne założenia i planowane działania w projekcie. Prezentacja prezeski fundacji Aleksandry Kociałkowskiej spotkała się z…

grafika aktualności

Zaproszenie do ankiety

Zapraszamy do ankiety z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/24889?lang=pl