Założeniem projektu realizowanego w 2010 roku było stworzenie sieci współpracy oraz strategii i narzędzi pomocy (w tym portalu internetowego) dla NGO w Polsce z udziałem NGO z Niemiec i wschodnich sąsiadów Polski/UE.W listopadzie została zrealizowana wizyta studialna do Niemiec. W miesiącu grudniu odbyło się Forum Założycielskie Sieci Organizacji Pozarządowych działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Pod adresem www.ecodek.pl został uruchomiony portal,  który ma służyć jako narzędzie wzmacniające dzialanie sieci.

Partnerem wiodącym projektu był EFOZ, pozostali partnerzy:

  • Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V. (Towarzystwo na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego)  – Fulda, Niemcy
  • Kaliningrad regional youth public organization “Traditional group “Speaking Water”  (Kaliningradzka regionalna młodzieżowa organizacja społeczna „Grupa tradycji „Mówiąca Woda””)  – Kaliningrad, Obwód Kaliningradzki

Realizacja projektu zakończyła się 31.12.2010r.