grafika aktualności

Ogłoszenie

UWAGA!!! Zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie pod numerem 2022-31789-123902 –Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej w ramach projektu PLRU.01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wizja lokalna 02.09.2022 , termin…

grafika aktualności

Ogłoszenie

UWAGA!!! Zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie pod numerem 2022-31789-88909 –Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej w ramach projektu PLRU.01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wizja lokalna 27.01.2022 ,…

grafika aktualności

Ogłoszenie

Zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie pod numerem 2021-31789-86446 – Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej w ramach projektu PLRU.01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wizja lokalna 7.01.2022 ,…