grafika aktualności

Ogłoszenie

UWAGA!!! Zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie pod numerem 2022-31789-123902 –Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej w ramach projektu PLRU.01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wizja lokalna 02.09.2022 , termin…

grafika aktualności

Ogłoszenie

UWAGA!!! Zamieszczone zostało w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie pod numerem 2022-31789-88909 –Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego Dworu Studzienka na dom pracy twórczej w ramach projektu PLRU.01.01.00-RU-0087/18-00 „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wizja lokalna 27.01.2022 ,…

Zrzut ekranu z programu do videokonferencji. Uczestnicy spotkania roboczego w Kaliningradzie.

Spotkanie robocze partnerów projektu CBCyle w Kaliningradzie

Na początku grudnia 2021 roku odbyło się ostatnie spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu CBCycle , niestety z powodu pandemii w formule hybrydowej. W pierwszej części podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu – budowę II etapu ścieżki rowerowej. Zaplanowano działania na 2022 rok. Bardzo istotną sprawą było dostosowanie harmonogramu i możliwości wykonania zaplanowanych aktywności z uwzględnieniem przedłużającego się…