Zrzut ekranu z programu do videokonferencji. Uczestnicy spotkania roboczego w Kaliningradzie.

Spotkanie robocze partnerów projektu CBCyle w Kaliningradzie

Na początku grudnia 2021 roku odbyło się ostatnie spotkanie robocze wszystkich partnerów projektu CBCycle , niestety z powodu pandemii w formule hybrydowej. W pierwszej części podsumowano dotychczasowe rezultaty projektu – budowę II etapu ścieżki rowerowej. Zaplanowano działania na 2022 rok. Bardzo istotną sprawą było dostosowanie harmonogramu i możliwości wykonania zaplanowanych aktywności z uwzględnieniem przedłużającego się…