grafika aktualności

Zaproszenie do ankiety

Zapraszamy do ankiety z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/24889?lang=pl